Conferences

2023

Kinga Szczecińska, Tomasz Charytanowicz, Jan Rzepiela, Szymon Chorazy, Anion [RhIII(L)2(CN)2] jako blok budulcowy w syntezie multifunkcjonalnych materiałów molekularnych, XIV International Scientific Conference„Horyzonty Nauki, 12th-13th June 2023, Kraków, Poland. (oral presentation – award for the best presentation based on own research among BSc students)

Robert Jankowski, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Zychowicz, Junhao Wang, Yurie Oki, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Luminescent molecular nanomagnets based on lanthanide(III) complexes and octacyanidometallates(IV), Zakopane School of Physics 2023, 23rd-27th May 2023, Zakopane, Poland. (oral presentation)

Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Michal Heczko, Robert Jankowski, Shin-Ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Generation of second-harmonic light using polycyanidocuprate(I)-based magneto-luminescent networks, The 8th International Conference on Superconductivity and Magnetism, 4th-11th May 2023, Ölüdeniz-Fethiye, Türkiye. (poster presentation)

Pawel Bonarek, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Szymon Chorazy, Control of dysprosium magnetic anisotropy in luminescent lanthanide(III)–platinum(II) molecular chainsThe 8th International Conference on Superconductivity and Magnetism, 4th-11th May 2023, Ölüdeniz-Fethiye, Türkiye. (poster presentation)

Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Michal Liberka, Pawel Bonarek, Junhao Wang, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-Ichi Ohkoshi, Strategies of using cyanido metal complexes for constraining the lanthanide(III) geometry towards single-molecule magnetsThe 8th International Conference on Superconductivity and Magnetism, 4th-11th  May 2023, Ölüdeniz-Fethiye, Türkiye. (oral presentation)

Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka, Tunable spin transitions in heterometallic cyanido-bridged molecular materialsThe 8th International Conference on Superconductivity and Magnetism, 4th-11th  May 2023, Ölüdeniz-Fethiye, Türkiye. (oral presentation)

Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorazy, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, Multi-stimuli responsive spin-crossover material based on the layered iron(II)–octacyanidorhenate(V) framework5th International Conference on Functional Molecular Materials 2023, 29th-31st  March 2023, Krakow, Poland. (poster)

Maciej Wyczesany, Michal Heczko, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Humidity driven optical memory effect in porous potassium(I)- gadolinium(III)-tetracyanidoplatinate(II) framework5th International Conference on Functional Molecular Materials 2023, 29th-31st  March 2023, Krakow, Poland. (poster)

Agnieszka Puzan, Maciej Wyczesany and Szymon Chorazy, Two-directional luminescent thermometry switchable by excitation light in dilanthanide-hexacyanidoplatinate(IV) triads5th International Conference on Functional Molecular Materials 2023, 29th-31st  March 2023, Krakow, Poland. (poster)

Kseniia Boidachenko, Michal Liberka, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Heterometallic coordination frameworks based on cadmium(II) and dicyanidoaurate(I) complexes as new chiral luminophores5th International Conference on Functional Molecular Materials 2023, 29th-31st  March 2023, Krakow, Poland. (poster best poster award)

Dawid Kruczek, Maciej Wyczesany, Szymon Chorazy, Structural diversity and stimuli-responsive luminescence features in cerium(III)-tetracyanidoplatinate(II) frameworks5th International Conference on Functional Molecular Materials 2023, 29th-31st  March 2023, Krakow, Poland. (poster)

Michal Liberka, Mikolaj Zychowicz, James G. Hooper, Szymon Chorazy, Multicolored photoluminescence from dinuclear cyanido-nitrido {ReV2} molecules modulated by expanded organic linkers5th International Conference on Functional Molecular Materials 2023, 29th-31st  March 2023, Krakow, Poland. (poster)

Jan Rzepiela, Michal Liberka, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Kinga Piotrowska, Sebastian Bas, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Chiral dicyanidoiridates(III) as molecular precursors for SHG-active luminescent thermometers5th International Conference on Functional Molecular Materials 2023, 29th-31st March 2023, Krakow, Poland. (poster)

Pawel Bonarek, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Zychowicz, Szymon Chorazy, Pt(II)-based molecular luminescent thermometer bridged by a cyanido ligand to Dy(III) single-molecule magnet5th International Conference on Functional Molecular Materials 2023, 29th-31st  March 2023, Krakow, Poland. (poster)

Mikołaj Żychowicz, Alessandro Lunghi, Szymon Chorazy, Theoretical investigation of magnetic relaxations induced by the spin-phonon coupling in Single-Molecule Magnets embedded in coordination networks5th International Conference on Functional Molecular Materials 2023, 29th-31st  March 2023, Krakow, Poland. (poster)

Aleksander Hoffman, Jan Rzepiela, Michał Heczko, Junhao Wang, Sebastian Baś, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Polar Mn(II)-based molecular material exhibiting humidity sensitive luminescent, magnetic, and electrical properties5th International Conference on Functional Molecular Materials 2023, 29th-31st March 2023, Krakow, Poland. (poster)

2022

Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Michal Heczko, Mikolaj Zychowicz, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, Using the pores of heterometallic cyanido-bridged frameworks to modulate magnetic and luminescent phenomena7th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 2022, 19th-22th  October 2022, Genoa, Italy. (oral presentation)

Maciej Wyczesany, Michal Heczko, Mateusz Reczynski, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Multifunctional porous Pt(II)-based coordination polymer as a photoluminescent humidity sensor7th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 2022, 19th-22th  October 2022, Genoa, Italy. (poster presentation)

Michal Heczko, Junhao Wang, Szymon Chorazy, Sorption driven proton conductivity and luminescence properties of porous GdCr coordination polymer7th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 2022, 19th-22th  October 2022, Genoa, Italy. (poster presentation)

Michał Liberka, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Michal Heczko, Mateusz Reczynski, James Hooper, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Organic-inorganic hybrids based on emissive tetracyanidonitridorhenate(V) complexes7th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 2022, 19th-22th  October 2022, Genoa, Italy. (poster presentation)

Szymon Chorazy, Michal Liberka, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Jan Rzepiela, Robert Jankowski, Maciej Wyczesany, Tomasz Charytanowicz, Agnieszka Puzan, Kseniia Boidachenko, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Chemia policyjanometalanów do konstrukcji materiałów luminescencyjnych o projektowanych właściwościach magnetycznych i elektrycznych Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego11th – 16th September 2022LublinPoland. (oral presentation)

Maciej Wyczesany, Jakub J. Zakrzewski, Barbara SIeklucka, Szymon Chorazy, Bimetaliczne polimery koordynacyjne z mostkami cyjanowymi i kompleksami lantanowców jako termometry luminescencyjne64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego11th – 16th September 2022LublinPoland. (oral presentation)

Kseniia Boidachenko, Michal Liberka, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Chiralne luminescencyjne sieci koordynacyjne oparte na kompleksach kadmu i dicyjanometalanach64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego11th – 16th September 2022LublinPoland. (poster presentation)

Dawid Kruczek, Maciej Wyczesany, Szymon Chorazy, Sieci koordynacyjne Ce(III)-Pt(II) do konstrukcji sensorów luminescencyjnych64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego11th – 16th September 2022LublinPoland. (poster presentation)

Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Michal Liberka, Michal Heczko,  Pawel Bonarek, Junhao Wang, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-Ichi OhkoshiMagnetic and electrical functionalities in novel luminophores based on cyanido metal complexes44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (oral presentation)

Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Michal Liberka, Michal Heczko, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Uranyl-polycyanidometallate luminescent MOFs as stimuli-responsive molecular materials44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (oral presentation)

Kseniia Boidachenko, Michał Liberka, Junhao Wang, Shin-Ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Generation of chirality in emissive cadmium-dicyanidoaurate coordination assemblies44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Michał Liberka, Mikolaj Zychowicz, James Hooper, Koji Nakabayashi, Shin-Ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Order-disorder phase transformation in luminescent cyanidonitridorhenate-based hybrids44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Paweł Bonarek, Jakub J. Zakrzewski, Szymon Chorazy, Lanthanide molecular nanomagnets functionalized by dicyanidoplatinate luminophores44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Tomasz Charytanowicz, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Quest for multicolored and white-light emission in lanthanide(III)-ruthenium(II) coordination networks44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Robert Jankowski, Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Yurie Oki, Shin-Ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka, Neodymium(III)-octacyanidometallate(IV) networks as a source of SHG-active luminescent molecular magnets44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Jan Rzepiela, Michal Liberka, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Kinga Piotrowska, Sebastian Bas, Shin-Ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, SHG-active luminescent thermometers constructed from chiral dicyanidoiridates(III)44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Maciej Wyczesany, Jakub J. Zakrzewski, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Metal-cyanido molecular modulators for sensing range and performance of ratiometric lanthanide-based luminescent thermometer44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Mikolaj Zychowicz, Michal Liberka, James Hooper, Szymon Chorazy, Density functional theory study on luminescence properties of novel emissive dirhenium(V) molecules44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Michal Liberka, Mikolaj Zychowicz, Pawel Bonarek, Junhao Wang, Yue Xin, Shin-ichi Ohkoshi, Lanthanide single-molecule magnets functionalized by cyanido transition metal complexes, The Joint European Magnetic Symposia 2022 – Hybrid Conference, 24th-29th July 2022, Warsaw, Poland. (invited lecture)

Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Michal Liberka, Mikolaj Zychowicz, Michal Heczko, Jan Rzepiela, Junhao Wang, Kunal Kumar, Shin-Ichi Ohkoshi, Multifunctional luminophores constructed from homo- and heteroleptic cyanido metal complexes, 7th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials10th-15th July 2022, Gdańsk, Poland. (oral presentation)

Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Hiroko Tokoro, Barbara Sieklucka, Shin-Ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Dehydration-driven modulation of opto-magnetic properties in LnIIICoIII cyanido-bridged frameworks7th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, 10th-15thJuly 2022Gdańsk, Poland. (oral presentation)

Jan Rzepiela, Michal Liberka, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Kinga Piotrowska, Sebastian Bas, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Optical thermometry and non-linear optical property of dicyaniodoirdidates(III) based molecular materials7th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials10th-15th July 2022GdańskPoland. (poster presentation – Best poster award)

Szymon Chorazy , Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Kunal Kumar, Mikolaj Zychowicz, Pawel Bonarek, Michal Heczko, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Strategies for optical thermometry in luminescent molecular nanomagnets based on lanthanide–polycyanidometallate assemblies8th European Conference on Molecular Magnetism, 4th-7th July 2022, Rennes, France. (oral presentation)

Tomasz Charytanowicz, Robert Jankowski, Mikolaj Zychowicz, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka, Rational design of Single-Chain Magnets based on cobalt(II)- octacyanidotungstate assemblies8th European Conference on Molecular Magnetism, 4th-7th July 2022RennesFrance. (poster presentation)

Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Non-centrosymmetric coordination networks based on lanthanides and copper cyanide complexes as multifunctional magnetic materials8th European Conference on Molecular Magnetism, 4th-7th July 2022RennesFrance. (poster presentation)

Mikolaj Zychowicz, Jakub J. Zakrzewski, Kunal Kumar, Robert Jankowski, Maciej Wyczesany, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Ab initio study on magneto-luminescent properties of YbIII nanomagnets8th European Conference on Molecular Magnetism, 4th-7th July 2022RennesFrance(poster presentation – Best poster award)

Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Pawel Bonarek, Michal Liberka, Maciej Wyczesany, Junhao Wang, Koji Nakabayashi, Shin-Ichi OhkoshiMolecular magnetism meets optical thermometry in heterometallic systems linking lanthanide and transition metal complexesMultiscale Phenomena in Condensed Matter27th–30th June 2022Krakow, Poland. (Keynote lecture)

Robert Jankowski, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Żychowicz, Junhao Wang, Yurie Oki, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka, SHG-active NIR-emissive neodymium(III)-octacyanidometallate(IV) molecular nanomagnets, 15th European School on Molecular Nanoscience, 22th-27th May 2022, Tordesillas, Spain(oral presentation)

Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorąży, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, Opto-electro-magnetic bistability in polar spin-crossover chain material, 15th European School on Molecular Nanoscience22th -27th May 2022, Tordesillas, Spain. (oral presentation)

Szymon Chorąży, Junhao Wang, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Żychowicz, Michał Heczko, Barbara Sieklucka, Veacheslav Vieru, Liviu F. Chibotaru, Yue Xin, Kosuke Nakagawa, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Luminescent lanthanide single-molecule magnets supported by cyanide chemistry, European Conference on Molecular Spintronics, 5th-8th April 2022, Dortmund, Germany. (oral presentation)

Jakub J. Zakrzewski, Kunal Kumar, Mikołaj Żychowicz, Robert Jankowski, Maciej Wyczesany, Barbara Sieklucka, Szymon Chorąży, NIR-emissive YbIII nanomagnets in cyanido/thiocyanidometallate-based supramolecular matrices: experimental and theoretical rationalization of magneto-luminescent properties, European Conference on Molecular Spintronics, 5-8th April 2022, Dortmund, Germany. (poster presentation)

Michał Liberka, Kseniia Boidachenko, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Żychowicz, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorąży, Neutral dicyanidoferrate(II) metalloligands for the rational design of lanthanide(III) single-molecule magnets, European Conference on Molecular Spintronics, 5-8th April 2022, Dortmund, Germany. (poster presentation)

2021 Multifunctional Luminescent Materials Group
Faculty of Chemistry | Jagiellonian University