2022

Publications

Metal-cyanido molecular modulators of the sensing range and performance in lanthanide-based luminescent thermometers

Maciej Wyczesany, Jakub J. Zakrzewski, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy.

J. Mater. Chem. C2022, 10, 12054.

DOI: 10.1039/D2TC02591D

Neutral dicyanidoferrate(II) metalloligands for the rational design of dysprosium(III) single-molecule magnets

Michal Liberka, Mikolaj Zychowicz, Wiktor Zychowicz, Szymon Chorazy.

Chem. Commun., 202258, 6381. 

DOI: 10.1039/D2CC02238A

Ratiometric Raman and Luminescent Thermometers Constructed from Dysprosium Thiocyanidometallate Molecular Magnets 

Kunal Kumar, Olaf Stefanczyk, Szymon Chorazy, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi.

Adv. Optical Mater., 2022, 2201675. 

DOI: 10.1002/adom.202201675

Ratiometric and Colorimetric Optical Thermometers Using Emissive Dimeric and Trimeric {[Au(SCN)2]}n Moieties Generated in d–f Heterometallic Assemblies

Kunal Kumar, Olaf Stefanczyk, Szymon Chorazy, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi.

Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202201265.

DOI: 10.1002/anie.202201265

The rationalized pathway from field-induced slow magnetic relaxation in CoII–WIV chains to single-chain magnetism in isotopological CoII–WV analogues

Tomasz CharytanowiczRobert Jankowski, Mikolaj ZychowiczSzymon Chorazy, Barbara Sieklucka.

Inorg. Chem. Front.2022, 9, 1152.

DOI: 10.1039/D1QI01427G

Influence of Hydrogen Bonds and π−π Interactions on the Fluorescence of Crystalline (N‑Alkylpyridyl)enaminopyrrolo[2,3‑b]quinoxalin-2-one Derivatives

Katarzyna Ostrowska, Katarzyna M. Stadnicka, Marlena Gryl, Oskar Klimas, Mateusz Z. Brela, Piotr Goszczycki, Michał Liberka, Jarosław Grolik, Agnieszka Węgrzyn. 

Cryst. Growth Des., 2022, 22, 1571.

DOI: 10.1021/acs.cgd.1c00947

Supramolecular cis-Bis(Chelation)” of [M(CN)6]3- (M = CrIII, FeIII, CoIII) by Phloroglucinol (H3PG)

Katarzyna Jędrzejowska, Jedrzej Kobylarczyk,Dorota Glosz, Emilia Kuzniak-Glanowska, Dominika Tabor, Monika Srebro-Hooper, Jakub J. Zakrzewski, Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Tadeusz M. Muzioł, Robert Podgajny

Molecules 2022, 27, 4111.

DOI: 10.3390/molecules27134111

Conference presentations

Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Michal Heczko, Mikolaj Zychowicz, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, Using the pores of heterometallic cyanido-bridged frameworks to modulate magnetic and luminescent phenomena7th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 2022, 19th-22th  October 2022, Genoa, Italy. (oral presentation)

Maciej Wyczesany, Michal Heczko, Mateusz Reczynski, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Multifunctional porous Pt(II)-based coordination polymer as a photoluminescent humidity sensor7th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 2022, 19th-22th  October 2022, Genoa, Italy. (poster presentation)

Michal Heczko, Junhao Wang, Szymon Chorazy, Sorption driven proton conductivity and luminescence properties of porous GdCr coordination polymer7th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 2022, 19th-22th  October 2022, Genoa, Italy. (poster presentation)

Michał Liberka, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Michal Heczko, Mateusz Reczynski, James Hooper, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Organic-inorganic hybrids based on emissive tetracyanidonitridorhenate(V) complexes7th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 2022, 19th-22th  October 2022, Genoa, Italy. (poster presentation)

Szymon Chorazy, Michal Liberka, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Jan Rzepiela, Robert Jankowski, Maciej Wyczesany, Tomasz Charytanowicz, Agnieszka Puzan, Kseniia Boidachenko, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Chemia policyjanometalanów do konstrukcji materiałów luminescencyjnych o projektowanych właściwościach magnetycznych i elektrycznych Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego11th – 16th September 2022LublinPoland. (oral presentation)

Maciej Wyczesany, Jakub J. Zakrzewski, Barbara SIeklucka, Szymon Chorazy, Bimetaliczne polimery koordynacyjne z mostkami cyjanowymi i kompleksami lantanowców jako termometry luminescencyjne64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego11th – 16th September 2022LublinPoland. (oral presentation)

Kseniia Boidachenko, Michal Liberka, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Chiralne luminescencyjne sieci koordynacyjne oparte na kompleksach kadmu i dicyjanometalanach64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego11th – 16th September 2022LublinPoland. (poster presentation)

Dawid Kruczek, Maciej Wyczesany, Szymon Chorazy, Sieci koordynacyjne Ce(III)-Pt(II) do konstrukcji sensorów luminescencyjnych64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego11th – 16th September 2022LublinPoland. (poster presentation)

Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Michal Liberka, Michal Heczko,  Pawel Bonarek, Junhao Wang, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-Ichi OhkoshiMagnetic and electrical functionalities in novel luminophores based on cyanido metal complexes44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (oral presentation)

Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Michal Liberka, Michal Heczko, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Uranyl-polycyanidometallate luminescent MOFs as stimuli-responsive molecular materials44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (oral presentation)

Kseniia Boidachenko, Michał Liberka, Junhao Wang, Shin-Ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Generation of chirality in emissive cadmium-dicyanidoaurate coordination assemblies44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Michał Liberka, Mikolaj Zychowicz, James Hooper, Koji Nakabayashi, Shin-Ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Order-disorder phase transformation in luminescent cyanidonitridorhenate-based hybrids44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Paweł Bonarek, Jakub J. Zakrzewski, Szymon Chorazy, Lanthanide molecular nanomagnets functionalized by dicyanidoplatinate luminophores44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Tomasz Charytanowicz, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Quest for multicolored and white-light emission in lanthanide(III)-ruthenium(II) coordination networks44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Robert Jankowski, Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Yurie Oki, Shin-Ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka, Neodymium(III)-octacyanidometallate(IV) networks as a source of SHG-active luminescent molecular magnets44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Jan Rzepiela, Michal Liberka, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Kinga Piotrowska, Sebastian Bas, Shin-Ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, SHG-active luminescent thermometers constructed from chiral dicyanidoiridates(III)44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Maciej Wyczesany, Jakub J. Zakrzewski, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Metal-cyanido molecular modulators for sensing range and performance of ratiometric lanthanide-based luminescent thermometer44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Mikolaj Zychowicz, Michal Liberka, James Hooper, Szymon Chorazy, Density functional theory study on luminescence properties of novel emissive dirhenium(V) molecules44th International Conference on Coordination Chemistry 202228th August  – 2nd September 2022RiminiItaly. (poster presentation)

Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Michal Liberka, Mikolaj Zychowicz, Pawel Bonarek, Junhao Wang, Yue Xin, Shin-ichi Ohkoshi, Lanthanide single-molecule magnets functionalized by cyanido transition metal complexes, The Joint European Magnetic Symposia 2022 – Hybrid Conference, 24-29th July 2022, Warsaw, Poland. (invited lecture)

Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Michal Liberka, Mikolaj Zychowicz, Michal Heczko, Jan Rzepiela, Junhao Wang, Kunal Kumar, Shin-Ichi Ohkoshi, Multifunctional luminophores constructed from homo- and heteroleptic cyanido metal complexes, 7th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials10-15th July 2022, Gdańsk, Poland. (oral presentation)

Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Hiroko Tokoro, Barbara Sieklucka, Shin-Ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Dehydration-driven modulation of opto-magnetic properties in LnIIICoIII cyanido-bridged frameworks7th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, 10-15th July 2022Gdańsk, Poland. (oral presentation)

Jan Rzepiela, Michal Liberka, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Kinga Piotrowska, Sebastian Bas, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Optical thermometry and non-linear optical property of dicyaniodoirdidates(III) based molecular materials7th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials10-15th July 2022GdańskPoland. (poster presentation – Best poster award )

Szymon Chorazy , Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Kunal Kumar, Mikolaj Zychowicz, Pawel Bonarek, Michal Heczko, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Strategies for optical thermometry in luminescent molecular nanomagnets based on lanthanide–polycyanidometallate assemblies8th European Conference on Molecular Magnetism, 4-7th July 2022, Rennes, France. (oral presentation)

Tomasz Charytanowicz, Robert Jankowski, Mikolaj Zychowicz, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka, Rational design of Single-Chain Magnets based on cobalt(II)- octacyanidotungstate assemblies8th European Conference on Molecular Magnetism, 4-7th July 2022RennesFrance. (poster presentation)

Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Non-centrosymmetric coordination networks based on lanthanides and copper cyanide complexes as multifunctional magnetic materials8th European Conference on Molecular Magnetism, 4-7th July 2022RennesFrance. (poster presentation)

Mikolaj Zychowicz, Jakub J. Zakrzewski, Kunal Kumar, Robert Jankowski, Maciej Wyczesany, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Ab initio study on magneto-luminescent properties of YbIII nanomagnets8th European Conference on Molecular Magnetism, 4-7th July 2022RennesFrance(poster presentation – Best poster award)

Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Pawel Bonarek, Michal Liberka, Maciej Wyczesany, Junhao Wang, Koji Nakabayashi, Shin-Ichi OhkoshiMolecular magnetism meets optical thermometry in heterometallic systems linking lanthanide and transition metal complexesMultiscale Phenomena in Condensed Matter27th  – 30th June 2022Krakow, Poland. (Keynote lecture)

Robert Jankowski, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Żychowicz, Junhao Wang, Yurie Oki, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka, SHG-active NIR-emissive neodymium(III)-octacyanidometallate(IV) molecular nanomagnets, 15th European School on Molecular Nanoscience, 22-27th May 2022, Tordesillas, Spain(oral presentation)

Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorąży, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, Opto-electro-magnetic bistability in polar spin-crossover chain material, 15th European School on Molecular Nanoscience, 22-27th May 2022, Tordesillas, Spain. (oral presentation)

Szymon Chorąży, Junhao Wang, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Żychowicz, Michał Heczko, Barbara Sieklucka, Veacheslav Vieru, Liviu F. Chibotaru, Yue Xin, Kosuke Nakagawa, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Luminescent lanthanide single-molecule magnets supported by cyanide chemistry, European Conference on Molecular Spintronics, 5-8th April 2022, Dortmund, Germany. (oral presentation)

Jakub J. Zakrzewski, Kunal Kumar, Mikołaj Żychowicz, Robert Jankowski, Maciej Wyczesany, Barbara Sieklucka, Szymon Chorąży, NIR-emissive YbIII nanomagnets in cyanido/thiocyanidometallate-based supramolecular matrices: experimental and theoretical rationalization of magneto-luminescent properties, European Conference on Molecular Spintronics, 5-8th April 2022, Dortmund, Germany. (poster presentation)

Michał Liberka, Kseniia Boidachenko, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Żychowicz, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorąży, Neutral dicyanidoferrate(II) metalloligands for the rational design of lanthanide(III) single-molecule magnets, European Conference on Molecular Spintronics, 5-8th April 2022, Dortmund, Germany. (poster presentation)